Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky maxwell

maxwell

Maxwell je jednotkou magnetického toku a patří do soustavy CGS. Jednotka maxwell byla dříve nazývána jako line. Jeden maxwell odpovídá magnetickému toku o intenzitě 1 × 10^-8 weberu.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 maxwell = 1,000 × 10-8 weber

Všechny převody jednotky maxwell

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
weber Wb 1 maxwell = 1,000 × 10-8 weber
abweber aWb 1 maxwell = 1 abweber
line li 1 maxwell = 1 line
maxwell M 1 maxwell = 1 maxwell

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.