Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky cubic foot

cubic foot

Cubic foot je jednotkou objemu a nepatří do soustavy Si. Objem o velikosti jeden cubic foot odpovídá objemu krychle o straně jedné stopy. Jeden cubic foot odpovídá 0,028 metru krychlového, nebo také 28,317 litrům.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 cubic foot = 0,028 metrů krychlových

Všechny převody jednotky cubic foot

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
krychlový metr m3 1 cubic foot = 0,028 metrů krychlových
mililitr (1ml = 1cm3) ml 1 cubic foot = 28 317 mililitrů
litr (1l = 1dm3) l 1 cubic foot = 28,317 litrů
hektolitr hl 1 cubic foot = 0,283 hektolitrů
decilitr dl 1 cubic foot = 283,168 decilitrů
centilitr cl 1 cubic foot = 2 832 centilitrů
barel US bl. 1 cubic foot = 0,178 barel US
bushel UK bu. 1 cubic foot = 0,779 bushel UK
cubic foot cu ft 1 cubic foot = 1 cubic foot
cubic inch cu in 1 cubic foot = 1 728 cubic inch
cubic yard cu yd 1 cubic foot = 0,037 cubic yard
gallon UK gal. 1 cubic foot = 6,229 gallon UK
galón US gal. 1 cubic foot = 7,481 galón US
krychlový kilometr km3 1 cubic foot = 2,832 × 10-11 krychlový kilometr
kubický centimetr ccm 1 cubic foot = 28 317 kubický centimetr
litr stary(stará definice) l 1 cubic foot = 28,316 litr stary(stará definice)
pint UK pt. 1 cubic foot = 49,831 pint UK
acre foot af 1 cubic foot = 2,296 × 10-5 acre foot
acre inch ac in 1 cubic foot = 2,755 × 10-4 acre inch
almude (port.) 1 cubic foot = 1,696 almude (port.)
almude (špa.) 1 cubic foot = 6,124 almude (špa.)
amforeus (řec.) 1 cubic foot = 0,726 amforeus (řec.)
amphora (řím.) 1 cubic foot = 1,08 amphora (řím.)
bušl US bu. 1 cubic foot = 0,804 bušl US
chaldron 1 cubic foot = 0,022 chaldron
choinix (řec.) 1 cubic foot = 26,219 choinix (řec.)
cognius (řím.) 1 cubic foot = 8,636 cognius (řím.)
cord 1 cubic foot = 0,008 cord
cuartillo (špa.) 1 cubic foot = 24,496 cuartillo (špa.)
culeus (řím.) 1 cubic foot = 0,054 culeus (řím.)
cyathus (řím.) 1 cubic foot = 621,829 cyathus (řím.)
čarka (rus.) 1 cubic foot = 230,218 čarka (rus.)
čaška (rus.) 1 cubic foot = 262,193 čaška (rus.)
četvěr (rus.) 1 cubic foot = 0,135 četvěr (rus.)
četverik (rus.) 1 cubic foot = 1,079 četverik (rus.)
číška (asi) 1 cubic foot = 19,489 číška (asi)
čtvrt (asi) 1 cubic foot = 4,719 čtvrt (asi)
čtvrtka 1 cubic foot = 237,16 čtvrtka
dry barrel US bbl 1 cubic foot = 0,245 dry barrel US
dry pint US dry pt 1 cubic foot = 51,428 dry pint US
dry quart US bu. 1 cubic foot = 12,857 dry quart US
ephah (izr.) 1 cubic foot = 0,714 ephah (izr.)
faggot 1 cubic foot = 1,047 faggot
fanega (port.) 1 cubic foot = 0,512 fanega (port.)
fanega (špa.) 1 cubic foot = 0,51 fanega (špa.)
fluid drachm UK 1 cubic foot = 7 973 fluid drachm UK
fluid ounce UK fl.oz 1 cubic foot = 996,614 fluid ounce UK
fluid ounce US fl.oz 1 cubic foot = 957,506 fluid ounce US
fluid scruple UK 1 cubic foot = 23 919 fluid scruple UK
garněc (rus.) 1 cubic foot = 8,636 garněc (rus.)
gill UK gi. 1 cubic foot = 199,323 gill UK
gill US 1 cubic foot = 239,377 gill US
go (jap.) 1 cubic foot = 156,975 go (jap.)
hekat (izr.) 1 cubic foot = 5,938 hekat (izr.)
hemina (řím.) 1 cubic foot = 103,638 hemina (řím.)
hogshead UK 1 cubic foot = 0,099 hogshead UK
hogshead US 1 cubic foot = 0,119 hogshead US
holba 1 cubic foot = 40,052 holba
hrnec (asi-krajové) 1 cubic foot = 23,022 hrnec (asi-krajové)
hu (Čína) 1 cubic foot = 0,547 hu (Čína)
immi (sui) 1 cubic foot = 18,878 immi (sui)
jeroboam 1 cubic foot = 9,351 jeroboam
kára (asi) 1 cubic foot = 0,094 kára (asi)
kbel 1 cubic foot = 0,396 kbel
keddah (egy.) 1 cubic foot = 13,729 keddah (egy.)
köddi (arab.) 1 cubic foot = 3,736 köddi (arab.)
koflík (14. století) (asi) 1 cubic foot = 19,529 koflík (14. století) (asi)
koku (jap.) 1 cubic foot = 0,157 koku (jap.)
korec starý český (asi) 1 cubic foot = 0,303 korec starý český (asi)
kotylé (řec.) 1 cubic foot = 104,877 kotylé (řec.)
krina (bul.) 1 cubic foot = 1,416 krina (bul.)
kruška (rus.) 1 cubic foot = 0,028 kruška (rus.)
krychlová stopa 1 cubic foot = 0,897 krychlová stopa
krychlový sáh 1 cubic foot = 0,004 krychlový sáh
kubičeskaja sažeň (rus.) 1 cubic foot = 0,003 kubičeskaja sažeň (rus.)
külimet (est.) 1 cubic foot = 2,467 külimet (est.)
kulmet (lit.) 1 cubic foot = 2,591 kulmet (lit.)
lahvice 1 cubic foot = 4,941 lahvice
last (rus.) 1 cubic foot = 0,084 last (rus.)
láka (asi) 1 cubic foot = 0,405 láka (asi)
ligula (řím.) 1 cubic foot = 2 487 ligula (řím.)
liquid pint US liq·pt 1 cubic foot = 59,844 liquid pint US
lukno (asi-krajové) 1 cubic foot = 0,189 lukno (asi-krajové)
magnum 1 cubic foot = 14,961 magnum
máz 1 cubic foot = 20,016 máz
máz český 1 cubic foot = 20,01 máz český
máz moravský (asi) 1 cubic foot = 26,464 máz moravský (asi)
medimnos (attická měřice řec.) 1 cubic foot = 0,546 medimnos (attická měřice řec.)
měřice (na obilí) 1 cubic foot = 0,461 měřice (na obilí)
měřice moravská 1 cubic foot = 0,401 měřice moravská
met (18. století) (asi) 1 cubic foot = 0,017 met (18. století) (asi)
metek 1 cubic foot = 10,113 metek
methuselah 1 cubic foot = 3,74 methuselah
minim UK 1 cubic foot = 478 375 minim UK
modius (řím.) 1 cubic foot = 3,236 modius (řím.)
nebuchadnezzar 1 cubic foot = 1,496 nebuchadnezzar
noggin 1 cubic foot = 239,377 noggin
octavillo (špa.) 1 cubic foot = 97,982 octavillo (špa.)
oitavo (port.) 1 cubic foot = 16,368 oitavo (port.)
omer (izr.) 1 cubic foot = 7,143 omer (izr.)
osmina (rus.) 1 cubic foot = 0,27 osmina (rus.)
peck UK 1 cubic foot = 3,114 peck UK
pinta 1 cubic foot = 14,822 pinta
pipa (port.) 1 cubic foot = 0,057 pipa (port.)
pipe UK 1 cubic foot = 0,049 pipe UK
pipe US 1 cubic foot = 0,059 pipe US
polučetverik (rus.) 1 cubic foot = 2,158 polučetverik (rus.)
poluosmina (rus.) 1 cubic foot = 0,539 poluosmina (rus.)
prostice (asi) 1 cubic foot = 0,325 prostice (asi)
půlka 1 cubic foot = 118,58 půlka
quart UK UK qt 1 cubic foot = 24,915 quart UK
quart US US qt 1 cubic foot = 29,922 quart US
quarter 1 cubic foot = 0,097 quarter
register ton RT 1 cubic foot = 0,01 register ton
rehoboam 1 cubic foot = 4,987 rehoboam
řepice (asi) 1 cubic foot = 9,731 řepice (asi)
salmanazar 1 cubic foot = 2,494 salmanazar
seah (izr.) 1 cubic foot = 0,002 seah (izr.)
sextarius (řím.) 1 cubic foot = 51,819 sextarius (řím.)
sheng (Čína) 1 cubic foot = 27,359 sheng (Čína)
sho (jap.) 1 cubic foot = 15,697 sho (jap.)
skaeppe (dán.) 1 cubic foot = 1,627 skaeppe (dán.)
skjeppe (dán.) 1 cubic foot = 1,63 skjeppe (dán.)
soudek 1 cubic foot = 2,47 soudek
stéra st 1 cubic foot = 0,028 stéra
sud 1 cubic foot = 0,116 sud
tablespoon tbsp. 1 cubic foot = 1 915 tablespoon
teaspoon tsp. 1 cubic foot = 5 745 teaspoon
to (jap.) 1 cubic foot = 1,57 to (jap.)
tonde (dán.) 1 cubic foot = 0,204 tonde (dán.)
týnský 1 cubic foot = 0,232 týnský
urna (řím.) 1 cubic foot = 2,159 urna (řím.)
US cup c. 1 cubic foot = 119,688 US cup
US fluid drams US fl dr 1 cubic foot = 7 660 US fluid drams
US peck pk. 1 cubic foot = 3,214 US peck
vědro 1 cubic foot = 0,5 vědro
vědro (rus.) 1 cubic foot = 2,302 vědro (rus.)
vědro bratislavské (víno) 1 cubic foot = 0,531 vědro bratislavské (víno)
vědro české 1 cubic foot = 0,463 vědro české
vědro pražské 1 cubic foot = 0,5 vědro pražské
věrtel (asi) 1 cubic foot = 1,213 věrtel (asi)
vídeňský žejdlík 1 cubic foot = 80,059 vídeňský žejdlík
vůz 1 cubic foot = 0,017 vůz
zak (niz.) 1 cubic foot = 0,283 zak (niz.)
žajdlík 1 cubic foot = 67,971 žajdlík
žejdlík 1 cubic foot = 58,957 žejdlík
škopek 1 cubic foot = 1,853 škopek

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.