Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky fluid ounce US

fluid ounce US

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 fluid ounce US = 2,957 × 10-5 metrů krychlových

Všechny převody jednotky fluid ounce US

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
krychlový metr m3 1 fluid ounce US = 2,957 × 10-5 metrů krychlových
mililitr (1ml = 1cm3) ml 1 fluid ounce US = 29,574 mililitrů
litr (1l = 1dm3) l 1 fluid ounce US = 0,03 litrů
hektolitr hl 1 fluid ounce US = 2,957 × 10-4 hektolitrů
decilitr dl 1 fluid ounce US = 0,296 decilitrů
centilitr cl 1 fluid ounce US = 2,957 centilitrů
barel US bl. 1 fluid ounce US = 1,860 × 10-4 barel US
bushel UK bu. 1 fluid ounce US = 8,132 × 10-4 bushel UK
cubic foot cu ft 1 fluid ounce US = 0,001 cubic foot
cubic inch cu in 1 fluid ounce US = 1,805 cubic inch
cubic yard cu yd 1 fluid ounce US = 3,868 × 10-5 cubic yard
gallon UK gal. 1 fluid ounce US = 0,007 gallon UK
galón US gal. 1 fluid ounce US = 0,008 galón US
krychlový kilometr km3 1 fluid ounce US = 2,957 × 10-14 krychlový kilometr
kubický centimetr ccm 1 fluid ounce US = 29,574 kubický centimetr
litr stary(stará definice) l 1 fluid ounce US = 0,03 litr stary(stará definice)
pint UK pt. 1 fluid ounce US = 0,052 pint UK
acre foot af 1 fluid ounce US = 2,398 × 10-8 acre foot
acre inch ac in 1 fluid ounce US = 2,877 × 10-7 acre inch
almude (port.) 1 fluid ounce US = 0,002 almude (port.)
almude (špa.) 1 fluid ounce US = 0,006 almude (špa.)
amforeus (řec.) 1 fluid ounce US = 7,585 × 10-4 amforeus (řec.)
amphora (řím.) 1 fluid ounce US = 0,001 amphora (řím.)
bušl US bu. 1 fluid ounce US = 8,392 × 10-4 bušl US
chaldron 1 fluid ounce US = 2,259 × 10-5 chaldron
choinix (řec.) 1 fluid ounce US = 0,027 choinix (řec.)
cognius (řím.) 1 fluid ounce US = 0,009 cognius (řím.)
cord 1 fluid ounce US = 8,159 × 10-6 cord
cuartillo (špa.) 1 fluid ounce US = 0,026 cuartillo (špa.)
culeus (řím.) 1 fluid ounce US = 5,637 × 10-5 culeus (řím.)
cyathus (řím.) 1 fluid ounce US = 0,649 cyathus (řím.)
čarka (rus.) 1 fluid ounce US = 0,24 čarka (rus.)
čaška (rus.) 1 fluid ounce US = 0,274 čaška (rus.)
četvěr (rus.) 1 fluid ounce US = 1,408 × 10-4 četvěr (rus.)
četverik (rus.) 1 fluid ounce US = 0,001 četverik (rus.)
číška (asi) 1 fluid ounce US = 0,02 číška (asi)
čtvrt (asi) 1 fluid ounce US = 0,005 čtvrt (asi)
čtvrtka 1 fluid ounce US = 0,248 čtvrtka
dry barrel US bbl 1 fluid ounce US = 2,558 × 10-4 dry barrel US
dry pint US dry pt 1 fluid ounce US = 0,054 dry pint US
dry quart US bu. 1 fluid ounce US = 0,013 dry quart US
ephah (izr.) 1 fluid ounce US = 7,460 × 10-4 ephah (izr.)
faggot 1 fluid ounce US = 0,001 faggot
fanega (port.) 1 fluid ounce US = 5,342 × 10-4 fanega (port.)
fanega (špa.) 1 fluid ounce US = 5,330 × 10-4 fanega (špa.)
fluid drachm UK 1 fluid ounce US = 8,327 fluid drachm UK
fluid ounce UK fl.oz 1 fluid ounce US = 1,041 fluid ounce UK
fluid ounce US fl.oz 1 fluid ounce US = 1 fluid ounce US
fluid scruple UK 1 fluid ounce US = 24,98 fluid scruple UK
garněc (rus.) 1 fluid ounce US = 0,009 garněc (rus.)
gill UK gi. 1 fluid ounce US = 0,208 gill UK
gill US 1 fluid ounce US = 0,25 gill US
go (jap.) 1 fluid ounce US = 0,164 go (jap.)
hekat (izr.) 1 fluid ounce US = 0,006 hekat (izr.)
hemina (řím.) 1 fluid ounce US = 0,108 hemina (řím.)
hogshead UK 1 fluid ounce US = 1,033 × 10-4 hogshead UK
hogshead US 1 fluid ounce US = 1,240 × 10-4 hogshead US
holba 1 fluid ounce US = 0,042 holba
hrnec (asi-krajové) 1 fluid ounce US = 0,024 hrnec (asi-krajové)
hu (Čína) 1 fluid ounce US = 5,712 × 10-4 hu (Čína)
immi (sui) 1 fluid ounce US = 0,02 immi (sui)
jeroboam 1 fluid ounce US = 0,01 jeroboam
kára (asi) 1 fluid ounce US = 9,858 × 10-5 kára (asi)
kbel 1 fluid ounce US = 4,134 × 10-4 kbel
keddah (egy.) 1 fluid ounce US = 0,014 keddah (egy.)
köddi (arab.) 1 fluid ounce US = 0,004 köddi (arab.)
koflík (14. století) (asi) 1 fluid ounce US = 0,02 koflík (14. století) (asi)
koku (jap.) 1 fluid ounce US = 1,639 × 10-4 koku (jap.)
korec starý český (asi) 1 fluid ounce US = 3,168 × 10-4 korec starý český (asi)
kotylé (řec.) 1 fluid ounce US = 0,11 kotylé (řec.)
krina (bul.) 1 fluid ounce US = 0,001 krina (bul.)
kruška (rus.) 1 fluid ounce US = 2,954 × 10-5 kruška (rus.)
krychlová stopa 1 fluid ounce US = 9,365 × 10-4 krychlová stopa
krychlový sáh 1 fluid ounce US = 4,336 × 10-6 krychlový sáh
kubičeskaja sažeň (rus.) 1 fluid ounce US = 3,045 × 10-6 kubičeskaja sažeň (rus.)
külimet (est.) 1 fluid ounce US = 0,003 külimet (est.)
kulmet (lit.) 1 fluid ounce US = 0,003 kulmet (lit.)
lahvice 1 fluid ounce US = 0,005 lahvice
last (rus.) 1 fluid ounce US = 8,805 × 10-5 last (rus.)
láka (asi) 1 fluid ounce US = 4,225 × 10-4 láka (asi)
ligula (řím.) 1 fluid ounce US = 2,598 ligula (řím.)
liquid pint US liq·pt 1 fluid ounce US = 0,062 liquid pint US
lukno (asi-krajové) 1 fluid ounce US = 1,972 × 10-4 lukno (asi-krajové)
magnum 1 fluid ounce US = 0,016 magnum
máz 1 fluid ounce US = 0,021 máz
máz český 1 fluid ounce US = 0,021 máz český
máz moravský (asi) 1 fluid ounce US = 0,028 máz moravský (asi)
medimnos (attická měřice řec.) 1 fluid ounce US = 5,705 × 10-4 medimnos (attická měřice řec.)
měřice (na obilí) 1 fluid ounce US = 4,810 × 10-4 měřice (na obilí)
měřice moravská 1 fluid ounce US = 4,188 × 10-4 měřice moravská
met (18. století) (asi) 1 fluid ounce US = 1,726 × 10-5 met (18. století) (asi)
metek 1 fluid ounce US = 0,011 metek
methuselah 1 fluid ounce US = 0,004 methuselah
minim UK 1 fluid ounce US = 499,605 minim UK
modius (řím.) 1 fluid ounce US = 0,003 modius (řím.)
nebuchadnezzar 1 fluid ounce US = 0,002 nebuchadnezzar
noggin 1 fluid ounce US = 0,25 noggin
octavillo (špa.) 1 fluid ounce US = 0,102 octavillo (špa.)
oitavo (port.) 1 fluid ounce US = 0,017 oitavo (port.)
omer (izr.) 1 fluid ounce US = 0,007 omer (izr.)
osmina (rus.) 1 fluid ounce US = 2,816 × 10-4 osmina (rus.)
peck UK 1 fluid ounce US = 0,003 peck UK
pinta 1 fluid ounce US = 0,015 pinta
pipa (port.) 1 fluid ounce US = 5,915 × 10-5 pipa (port.)
pipe UK 1 fluid ounce US = 5,163 × 10-5 pipe UK
pipe US 1 fluid ounce US = 6,200 × 10-5 pipe US
polučetverik (rus.) 1 fluid ounce US = 0,002 polučetverik (rus.)
poluosmina (rus.) 1 fluid ounce US = 5,632 × 10-4 poluosmina (rus.)
prostice (asi) 1 fluid ounce US = 3,399 × 10-4 prostice (asi)
půlka 1 fluid ounce US = 0,124 půlka
quart UK UK qt 1 fluid ounce US = 0,026 quart UK
quart US US qt 1 fluid ounce US = 0,031 quart US
quarter 1 fluid ounce US = 1,016 × 10-4 quarter
register ton RT 1 fluid ounce US = 1,044 × 10-5 register ton
rehoboam 1 fluid ounce US = 0,005 rehoboam
řepice (asi) 1 fluid ounce US = 0,01 řepice (asi)
salmanazar 1 fluid ounce US = 0,003 salmanazar
seah (izr.) 1 fluid ounce US = 2,200 × 10-6 seah (izr.)
sextarius (řím.) 1 fluid ounce US = 0,054 sextarius (řím.)
sheng (Čína) 1 fluid ounce US = 0,029 sheng (Čína)
sho (jap.) 1 fluid ounce US = 0,016 sho (jap.)
skaeppe (dán.) 1 fluid ounce US = 0,002 skaeppe (dán.)
skjeppe (dán.) 1 fluid ounce US = 0,002 skjeppe (dán.)
soudek 1 fluid ounce US = 0,003 soudek
stéra st 1 fluid ounce US = 2,957 × 10-5 stéra
sud 1 fluid ounce US = 1,209 × 10-4 sud
tablespoon tbsp. 1 fluid ounce US = 2 tablespoon
teaspoon tsp. 1 fluid ounce US = 6 teaspoon
to (jap.) 1 fluid ounce US = 0,002 to (jap.)
tonde (dán.) 1 fluid ounce US = 2,128 × 10-4 tonde (dán.)
týnský 1 fluid ounce US = 2,419 × 10-4 týnský
urna (řím.) 1 fluid ounce US = 0,002 urna (řím.)
US cup c. 1 fluid ounce US = 0,125 US cup
US fluid drams US fl dr 1 fluid ounce US = 8 US fluid drams
US peck pk. 1 fluid ounce US = 0,003 US peck
vědro 1 fluid ounce US = 5,226 × 10-4 vědro
vědro (rus.) 1 fluid ounce US = 0,002 vědro (rus.)
vědro bratislavské (víno) 1 fluid ounce US = 5,545 × 10-4 vědro bratislavské (víno)
vědro české 1 fluid ounce US = 4,838 × 10-4 vědro české
vědro pražské 1 fluid ounce US = 5,225 × 10-4 vědro pražské
věrtel (asi) 1 fluid ounce US = 0,001 věrtel (asi)
vídeňský žejdlík 1 fluid ounce US = 0,084 vídeňský žejdlík
vůz 1 fluid ounce US = 1,790 × 10-5 vůz
zak (niz.) 1 fluid ounce US = 2,957 × 10-4 zak (niz.)
žajdlík 1 fluid ounce US = 0,071 žajdlík
žejdlík 1 fluid ounce US = 0,062 žejdlík
škopek 1 fluid ounce US = 0,002 škopek

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.