Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky elektronvolt

elektronvolt

Elektronvolt je jednotkou energie a nepatří do soustavy Si. Jeden elektron volt odpovídá energii, kterou udělí napětí jednoho voltu elektronu ve vakuu. Jeden elektronvolt je roven 1,602 × 10^-19 joulu.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 elektronvolt = 1,602 × 10-19 joulů

Všechny převody jednotky elektronvolt

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
joule J 1 elektronvolt = 1,602 × 10-19 joulů
kalorie cal 1 elektronvolt = 3,827 × 10-20 kalorie
kilojoule kJ 1 elektronvolt = 1,602 × 10-22 kilojoulů
kilokalorie kcal 1 elektronvolt = 3,827 × 10-23 kilokalorií
elektronvolt eV 1 elektronvolt = 1 elektronvolt
kilopondmetr kp·m 1 elektronvolt = 1,634 × 10-20 kilopondmetr
kilowathodina kWh 1 elektronvolt = 4,451 × 10-26 kilowathodina
therm 1 elektronvolt = 1,519 × 10-27 therm
watthodina Wh 1 elektronvolt = 4,451 × 10-23 watthodina
Btu (39°F) Btu 1 elektronvolt = 1,512 × 10-22 Btu (39°F)
Btu (60°F) Btu 1 elektronvolt = 1,519 × 10-22 Btu (60°F)
Btu (British Thermal Unit) Btu 1 elektronvolt = 1,520 × 10-22 Btu (British Thermal Unit)
Btu (International Steam Table) Btu 1 elektronvolt = 1,519 × 10-22 Btu (International Steam Table)
Btu (mean) Btu 1 elektronvolt = 1,517 × 10-22 Btu (mean)
Btu (Steam Table British Thermal Unit) Btu 1 elektronvolt = 1,519 × 10-22 Btu (Steam Table British Thermal Unit)
Celsiova tepelná jednotka Chu 1 elektronvolt = 8,437 × 10-23 Celsiova tepelná jednotka
erg erg 1 elektronvolt = 1,602 × 10-12 erg
hartree Eh 1 elektronvolt = 0,037 hartree
kilogram měrného paliva kgmp 1 elektronvolt = 5,467 × 10-27 kilogram měrného paliva
quad 1 elektronvolt = 1,519 × 10-37 quad
rydberg 1 elektronvolt = 0,074 rydberg
thermochemical calorie cal th 1 elektronvolt = 3,829 × 10-20 thermochemical calorie
tuna olejového ekvivalentu toe 1 elektronvolt = 3,827 × 10-30 tuna olejového ekvivalentu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.