Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky kilojoule

kilojoule

Joule je jednotkou práce, nebo energie a je odvozenou jednotkou soustavy Si. Jeden joule je taková práce, která je vykonána silou o velikosti jednoho newtonu působící po dráze jednoho metru. Násobné jednotky joulu jsou kilojoul, megajoul a gigajoul.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 kilojoule = 1 000 joulů

Všechny převody jednotky kilojoule

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
joule J 1 kilojoule = 1 000 joulů
kalorie cal 1 kilojoule = 238,846 kalorie
kilojoule kJ 1 kilojoule = 1 kilojoule
kilokalorie kcal 1 kilojoule = 0,239 kilokalorií
elektronvolt eV 1 kilojoule = 6,241 × 10+21 elektronvolt
kilopondmetr kp·m 1 kilojoule = 101,972 kilopondmetr
kilowathodina kWh 1 kilojoule = 2,778 × 10-4 kilowathodina
therm 1 kilojoule = 9,478 × 10-6 therm
watthodina Wh 1 kilojoule = 0,278 watthodina
Btu (39°F) Btu 1 kilojoule = 0,944 Btu (39°F)
Btu (60°F) Btu 1 kilojoule = 0,948 Btu (60°F)
Btu (British Thermal Unit) Btu 1 kilojoule = 0,948 Btu (British Thermal Unit)
Btu (International Steam Table) Btu 1 kilojoule = 0,948 Btu (International Steam Table)
Btu (mean) Btu 1 kilojoule = 0,947 Btu (mean)
Btu (Steam Table British Thermal Unit) Btu 1 kilojoule = 0,948 Btu (Steam Table British Thermal Unit)
Celsiova tepelná jednotka Chu 1 kilojoule = 0,527 Celsiova tepelná jednotka
erg erg 1 kilojoule = 1,000 × 10+10 erg
hartree Eh 1 kilojoule = 2,294 × 10+20 hartree
kilogram měrného paliva kgmp 1 kilojoule = 3,412 × 10-5 kilogram měrného paliva
quad 1 kilojoule = 9,478 × 10-16 quad
rydberg 1 kilojoule = 4,587 × 10+20 rydberg
thermochemical calorie cal th 1 kilojoule = 239,006 thermochemical calorie
tuna olejového ekvivalentu toe 1 kilojoule = 2,388 × 10-8 tuna olejového ekvivalentu

Cookies

© 2002 - 6251

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.