Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky rydberg

rydberg

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 rydberg = 2,180 × 10-18 joulů

Všechny převody jednotky rydberg

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
joule J 1 rydberg = 2,180 × 10-18 joulů
kalorie cal 1 rydberg = 5,206 × 10-19 kalorie
kilojoule kJ 1 rydberg = 2,180 × 10-21 kilojoulů
kilokalorie kcal 1 rydberg = 5,206 × 10-22 kilokalorií
elektronvolt eV 1 rydberg = 13,605 elektronvolt
kilopondmetr kp·m 1 rydberg = 2,223 × 10-19 kilopondmetr
kilowathodina kWh 1 rydberg = 6,055 × 10-25 kilowathodina
therm 1 rydberg = 2,066 × 10-26 therm
watthodina Wh 1 rydberg = 6,055 × 10-22 watthodina
Btu (39°F) Btu 1 rydberg = 2,057 × 10-21 Btu (39°F)
Btu (60°F) Btu 1 rydberg = 2,067 × 10-21 Btu (60°F)
Btu (British Thermal Unit) Btu 1 rydberg = 2,067 × 10-21 Btu (British Thermal Unit)
Btu (International Steam Table) Btu 1 rydberg = 2,066 × 10-21 Btu (International Steam Table)
Btu (mean) Btu 1 rydberg = 2,065 × 10-21 Btu (mean)
Btu (Steam Table British Thermal Unit) Btu 1 rydberg = 2,066 × 10-21 Btu (Steam Table British Thermal Unit)
Celsiova tepelná jednotka Chu 1 rydberg = 1,148 × 10-21 Celsiova tepelná jednotka
erg erg 1 rydberg = 2,180 × 10-11 erg
hartree Eh 1 rydberg = 0,5 hartree
kilogram měrného paliva kgmp 1 rydberg = 7,438 × 10-26 kilogram měrného paliva
quad 1 rydberg = 2,066 × 10-36 quad
rydberg 1 rydberg = 1 rydberg
thermochemical calorie cal th 1 rydberg = 5,210 × 10-19 thermochemical calorie
tuna olejového ekvivalentu toe 1 rydberg = 5,206 × 10-29 tuna olejového ekvivalentu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.