Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky byte za sekundu

byte za sekundu

Byte za sekundu je jednotkou označující rychlost přenosu dat. Při rychlosti jednoho bytu za sekundu je každou vteřinu přenesen právě jeden byte dat. Násobnými jednotkami bytu za sekundu je kilobyte za sekundu, megabyte za sekundu a gigabyte za sekundu.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 byte za sekundu = 8 bit za sekundu

Všechny převody jednotky byte za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 byte za sekundu = 8 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 byte za sekundu = 1 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 byte za sekundu = 0,008 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 byte za sekundu = 9,766 × 10-4 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 byte za sekundu = 0,008 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 byte za sekundu = 0,001 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 byte za sekundu = 7,629 × 10-6 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 byte za sekundu = 9,537 × 10-7 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 byte za sekundu = 8,000 × 10-6 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 byte za sekundu = 1,000 × 10-6 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 byte za sekundu = 7,451 × 10-9 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 byte za sekundu = 9,313 × 10-10 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 byte za sekundu = 8,000 × 10-9 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 byte za sekundu = 1,000 × 10-9 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 byte za sekundu = 7,276 × 10-12 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 byte za sekundu = 9,095 × 10-13 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 byte za sekundu = 8,000 × 10-12 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 byte za sekundu = 1,000 × 10-12 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 byte za sekundu = 7,105 × 10-15 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 byte za sekundu = 8,882 × 10-16 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 byte za sekundu = 6,939 × 10-18 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 byte za sekundu = 8,674 × 10-19 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 byte za sekundu = 6,776 × 10-21 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 byte za sekundu = 8,470 × 10-22 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 byte za sekundu = 6,617 × 10-24 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 byte za sekundu = 8,272 × 10-25 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.