Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky gigabit za sekundu

gigabit za sekundu

Gigabit za sekundu je jednotkou označující rychlost přenosu dat a násobnou jednotkou bitu za sekundu. Při rychlosti jednoho gigabitu za sekundu je každou vteřinu přenesen právě jeden gigabit dat. Dalšími násobnými jednotkami bitu za sekundu je kilobit za sekundu a megabit za sekundu.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 gigabit za sekundu = 1 000 000 000 bit za sekundu

Všechny převody jednotky gigabit za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 gigabit za sekundu = 1 000 000 000 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 gigabit za sekundu = 125 000 000 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 gigabit za sekundu = 976 563 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 gigabit za sekundu = 122 070 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 gigabit za sekundu = 1 000 000 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 gigabit za sekundu = 125 000 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 gigabit za sekundu = 953,674 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 gigabit za sekundu = 119,209 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 gigabit za sekundu = 1 000 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 gigabit za sekundu = 125 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 gigabit za sekundu = 0,931 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 gigabit za sekundu = 0,116 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 gigabit za sekundu = 1 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 gigabit za sekundu = 0,125 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 gigabit za sekundu = 9,095 × 10-4 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 gigabit za sekundu = 1,137 × 10-4 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 gigabit za sekundu = 0,001 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 gigabit za sekundu = 1,250 × 10-4 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 gigabit za sekundu = 8,882 × 10-7 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 gigabit za sekundu = 1,110 × 10-7 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 gigabit za sekundu = 8,674 × 10-10 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 gigabit za sekundu = 1,084 × 10-10 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 gigabit za sekundu = 8,470 × 10-13 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 gigabit za sekundu = 1,059 × 10-13 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 gigabit za sekundu = 8,272 × 10-16 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 gigabit za sekundu = 1,034 × 10-16 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.