Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky pebibyte za sekundu

pebibyte za sekundu

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 pebibyte za sekundu = 9,007 × 10+15 bit za sekundu

Všechny převody jednotky pebibyte za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 pebibyte za sekundu = 9,007 × 10+15 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 pebibyte za sekundu = 1,126 × 10+15 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 pebibyte za sekundu = 8,796 × 10+12 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 pebibyte za sekundu = 1,100 × 10+12 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 pebibyte za sekundu = 9,007 × 10+12 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 pebibyte za sekundu = 1,126 × 10+12 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 pebibyte za sekundu = 8,590 × 10+9 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 pebibyte za sekundu = 1,074 × 10+9 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 pebibyte za sekundu = 9,007 × 10+9 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 pebibyte za sekundu = 1,126 × 10+9 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 pebibyte za sekundu = 8 388 608 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 pebibyte za sekundu = 1 048 576 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 pebibyte za sekundu = 9 007 199 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 pebibyte za sekundu = 1 125 900 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 pebibyte za sekundu = 8 192 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 pebibyte za sekundu = 1 024 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 pebibyte za sekundu = 9 007 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 pebibyte za sekundu = 1 126 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 pebibyte za sekundu = 8 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 pebibyte za sekundu = 1 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 pebibyte za sekundu = 0,008 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 pebibyte za sekundu = 9,766 × 10-4 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 pebibyte za sekundu = 7,629 × 10-6 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 pebibyte za sekundu = 9,537 × 10-7 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 pebibyte za sekundu = 7,451 × 10-9 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 pebibyte za sekundu = 9,313 × 10-10 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.