Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky tebibit za sekundu

tebibit za sekundu

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 tebibit za sekundu = 1,100 × 10+12 bit za sekundu

Všechny převody jednotky tebibit za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 tebibit za sekundu = 1,100 × 10+12 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 tebibit za sekundu = 1,374 × 10+11 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 tebibit za sekundu = 1,074 × 10+9 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 tebibit za sekundu = 134 217 728 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 tebibit za sekundu = 1,100 × 10+9 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 tebibit za sekundu = 137 438 953 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 tebibit za sekundu = 1 048 576 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 tebibit za sekundu = 131 072 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 tebibit za sekundu = 1 099 512 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 tebibit za sekundu = 137 439 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 tebibit za sekundu = 1 024 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 tebibit za sekundu = 128 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 tebibit za sekundu = 1 100 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 tebibit za sekundu = 137,439 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 tebibit za sekundu = 1 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 tebibit za sekundu = 0,125 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 tebibit za sekundu = 1,1 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 tebibit za sekundu = 0,137 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 tebibit za sekundu = 9,766 × 10-4 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 tebibit za sekundu = 1,221 × 10-4 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 tebibit za sekundu = 9,537 × 10-7 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 tebibit za sekundu = 1,192 × 10-7 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 tebibit za sekundu = 9,313 × 10-10 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 tebibit za sekundu = 1,164 × 10-10 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 tebibit za sekundu = 9,095 × 10-13 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 tebibit za sekundu = 1,137 × 10-13 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 5772

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.