Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky poundal-force US

poundal-force US

Poundal-force US je jednotkou síly a nepatří do soustavy Si. Poundal-force US odpovídá takové síle, která působí na těleso o hmotnosti jedné libry v gravitačním poli země s tíhovým zrychlením 9,807 m/s2. Jeden poundal-force US je roven 4,448 newtonům.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 poundal-force US = 4,448 newton

Všechny převody jednotky poundal-force US

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
newton N 1 poundal-force US = 4,448 newton
kilopond kp 1 poundal-force US = 0,454 kilopond
dyn dyn 1 poundal-force US = 444 822 dyn
grain force grf 1 poundal-force US = 7 000 grain force
kilogramme-force kgf 1 poundal-force US = 0,454 kilogramme-force
kip 1 poundal-force US = 0,001 kip
ounce force ozf 1 poundal-force US = 16 ounce force
poundal UK pdl 1 poundal-force US = 32,174 poundal UK
poundal-force US lbf 1 poundal-force US = 1 poundal-force US
sten sn 1 poundal-force US = 0,004 sten
tonne-force 1 poundal-force US = 4,536 × 10-4 tonne-force
tons force UK 1 poundal-force US = 4,464 × 10-4 tons force UK
tons force US 1 poundal-force US = 5,000 × 10-4 tons force US

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.