Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky barel US

barel US

Barel US je jednotkou objemu a nepatří do soustavy Si. Jeden barel US odpovídá objemu o velikosti 158,987 litrů, nebo také 42 galónů US. Barel US je nejčastěji používán pro značení objemu ropy.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 barel US = 0,159 metrů krychlových

Všechny převody jednotky barel US

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
krychlový metr m3 1 barel US = 0,159 metrů krychlových
mililitr (1ml = 1cm3) ml 1 barel US = 158 987 mililitrů
litr (1l = 1dm3) l 1 barel US = 158,987 litrů
hektolitr hl 1 barel US = 1,59 hektolitrů
decilitr dl 1 barel US = 1 590 decilitrů
centilitr cl 1 barel US = 15 899 centilitrů
barel US bl. 1 barel US = 1 barel US
bushel UK bu. 1 barel US = 4,372 bushel UK
cubic foot cu ft 1 barel US = 5,615 cubic foot
cubic inch cu in 1 barel US = 9 702 cubic inch
cubic yard cu yd 1 barel US = 0,208 cubic yard
gallon UK gal. 1 barel US = 34,972 gallon UK
galón US gal. 1 barel US = 42 galón US
krychlový kilometr km3 1 barel US = 1,590 × 10-10 krychlový kilometr
kubický centimetr ccm 1 barel US = 158 987 kubický centimetr
litr stary(stará definice) l 1 barel US = 158,983 litr stary(stará definice)
pint UK pt. 1 barel US = 279,779 pint UK
acre foot af 1 barel US = 1,289 × 10-4 acre foot
acre inch ac in 1 barel US = 0,002 acre inch
almude (port.) 1 barel US = 9,52 almude (port.)
almude (špa.) 1 barel US = 34,383 almude (špa.)
amforeus (řec.) 1 barel US = 4,078 amforeus (řec.)
amphora (řím.) 1 barel US = 6,061 amphora (řím.)
bušl US bu. 1 barel US = 4,512 bušl US
chaldron 1 barel US = 0,121 chaldron
choinix (řec.) 1 barel US = 147,21 choinix (řec.)
cognius (řím.) 1 barel US = 48,49 cognius (řím.)
cord 1 barel US = 0,044 cord
cuartillo (špa.) 1 barel US = 137,532 cuartillo (špa.)
culeus (řím.) 1 barel US = 0,303 culeus (řím.)
cyathus (řím.) 1 barel US = 3 491 cyathus (řím.)
čarka (rus.) 1 barel US = 1 293 čarka (rus.)
čaška (rus.) 1 barel US = 1 472 čaška (rus.)
četvěr (rus.) 1 barel US = 0,757 četvěr (rus.)
četverik (rus.) 1 barel US = 6,059 četverik (rus.)
číška (asi) 1 barel US = 109,42 číška (asi)
čtvrt (asi) 1 barel US = 26,498 čtvrt (asi)
čtvrtka 1 barel US = 1 332 čtvrtka
dry barrel US bbl 1 barel US = 1,375 dry barrel US
dry pint US dry pt 1 barel US = 288,747 dry pint US
dry quart US bu. 1 barel US = 72,187 dry quart US
ephah (izr.) 1 barel US = 4,01 ephah (izr.)
faggot 1 barel US = 5,878 faggot
fanega (port.) 1 barel US = 2,872 fanega (port.)
fanega (špa.) 1 barel US = 2,865 fanega (špa.)
fluid drachm UK 1 barel US = 44 765 fluid drachm UK
fluid ounce UK fl.oz 1 barel US = 5 596 fluid ounce UK
fluid ounce US fl.oz 1 barel US = 5 376 fluid ounce US
fluid scruple UK 1 barel US = 134 294 fluid scruple UK
garněc (rus.) 1 barel US = 48,487 garněc (rus.)
gill UK gi. 1 barel US = 1 119 gill UK
gill US 1 barel US = 1 344 gill US
go (jap.) 1 barel US = 881,348 go (jap.)
hekat (izr.) 1 barel US = 33,34 hekat (izr.)
hemina (řím.) 1 barel US = 581,883 hemina (řím.)
hogshead UK 1 barel US = 0,555 hogshead UK
hogshead US 1 barel US = 0,667 hogshead US
holba 1 barel US = 224,876 holba
hrnec (asi-krajové) 1 barel US = 129,258 hrnec (asi-krajové)
hu (Čína) 1 barel US = 3,071 hu (Čína)
immi (sui) 1 barel US = 105,992 immi (sui)
jeroboam 1 barel US = 52,5 jeroboam
kára (asi) 1 barel US = 0,53 kára (asi)
kbel 1 barel US = 2,223 kbel
keddah (egy.) 1 barel US = 77,085 keddah (egy.)
köddi (arab.) 1 barel US = 20,975 köddi (arab.)
koflík (14. století) (asi) 1 barel US = 109,646 koflík (14. století) (asi)
koku (jap.) 1 barel US = 0,881 koku (jap.)
korec starý český (asi) 1 barel US = 1,703 korec starý český (asi)
kotylé (řec.) 1 barel US = 588,842 kotylé (řec.)
krina (bul.) 1 barel US = 7,949 krina (bul.)
kruška (rus.) 1 barel US = 0,159 kruška (rus.)
krychlová stopa 1 barel US = 5,035 krychlová stopa
krychlový sáh 1 barel US = 0,023 krychlový sáh
kubičeskaja sažeň (rus.) 1 barel US = 0,016 kubičeskaja sažeň (rus.)
külimet (est.) 1 barel US = 13,849 külimet (est.)
kulmet (lit.) 1 barel US = 14,546 kulmet (lit.)
lahvice 1 barel US = 27,741 lahvice
last (rus.) 1 barel US = 0,473 last (rus.)
láka (asi) 1 barel US = 2,271 láka (asi)
ligula (řím.) 1 barel US = 13 965 ligula (řím.)
liquid pint US liq·pt 1 barel US = 336 liquid pint US
lukno (asi-krajové) 1 barel US = 1,06 lukno (asi-krajové)
magnum 1 barel US = 84 magnum
máz 1 barel US = 112,38 máz
máz český 1 barel US = 112,349 máz český
máz moravský (asi) 1 barel US = 148,586 máz moravský (asi)
medimnos (attická měřice řec.) 1 barel US = 3,067 medimnos (attická měřice řec.)
měřice (na obilí) 1 barel US = 2,586 měřice (na obilí)
měřice moravská 1 barel US = 2,252 měřice moravská
met (18. století) (asi) 1 barel US = 0,093 met (18. století) (asi)
metek 1 barel US = 56,781 metek
methuselah 1 barel US = 21 methuselah
minim UK 1 barel US = 2 685 874 minim UK
modius (řím.) 1 barel US = 18,17 modius (řím.)
nebuchadnezzar 1 barel US = 8,4 nebuchadnezzar
noggin 1 barel US = 1 344 noggin
octavillo (špa.) 1 barel US = 550,129 octavillo (špa.)
oitavo (port.) 1 barel US = 91,9 oitavo (port.)
omer (izr.) 1 barel US = 40,104 omer (izr.)
osmina (rus.) 1 barel US = 1,514 osmina (rus.)
peck UK 1 barel US = 17,486 peck UK
pinta 1 barel US = 83,222 pinta
pipa (port.) 1 barel US = 0,318 pipa (port.)
pipe UK 1 barel US = 0,278 pipe UK
pipe US 1 barel US = 0,333 pipe US
polučetverik (rus.) 1 barel US = 12,119 polučetverik (rus.)
poluosmina (rus.) 1 barel US = 3,028 poluosmina (rus.)
prostice (asi) 1 barel US = 1,827 prostice (asi)
půlka 1 barel US = 665,776 půlka
quart UK UK qt 1 barel US = 139,889 quart UK
quart US US qt 1 barel US = 168 quart US
quarter 1 barel US = 0,546 quarter
register ton RT 1 barel US = 0,056 register ton
rehoboam 1 barel US = 28 rehoboam
řepice (asi) 1 barel US = 54,635 řepice (asi)
salmanazar 1 barel US = 14 salmanazar
seah (izr.) 1 barel US = 0,012 seah (izr.)
sextarius (řím.) 1 barel US = 290,941 sextarius (řím.)
sheng (Čína) 1 barel US = 153,611 sheng (Čína)
sho (jap.) 1 barel US = 88,135 sho (jap.)
skaeppe (dán.) 1 barel US = 9,134 skaeppe (dán.)
skjeppe (dán.) 1 barel US = 9,153 skjeppe (dán.)
soudek 1 barel US = 13,87 soudek
stéra st 1 barel US = 0,159 stéra
sud 1 barel US = 0,65 sud
tablespoon tbsp. 1 barel US = 10 752 tablespoon
teaspoon tsp. 1 barel US = 32 256 teaspoon
to (jap.) 1 barel US = 8,813 to (jap.)
tonde (dán.) 1 barel US = 1,144 tonde (dán.)
týnský 1 barel US = 1,3 týnský
urna (řím.) 1 barel US = 12,123 urna (řím.)
US cup c. 1 barel US = 672 US cup
US fluid drams US fl dr 1 barel US = 43 008 US fluid drams
US peck pk. 1 barel US = 18,047 US peck
vědro 1 barel US = 2,81 vědro
vědro (rus.) 1 barel US = 12,923 vědro (rus.)
vědro bratislavské (víno) 1 barel US = 2,981 vědro bratislavské (víno)
vědro české 1 barel US = 2,601 vědro české
vědro pražské 1 barel US = 2,809 vědro pražské
věrtel (asi) 1 barel US = 6,812 věrtel (asi)
vídeňský žejdlík 1 barel US = 449,498 vídeňský žejdlík
vůz 1 barel US = 0,096 vůz
zak (niz.) 1 barel US = 1,59 zak (niz.)
žajdlík 1 barel US = 381,631 žajdlík
žejdlík 1 barel US = 331,017 žejdlík
škopek 1 barel US = 10,403 škopek

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.