Veličiny a jednotky

DÉLKA Hlavní jednotka: metr (m)
OBSAH Hlavní jednotka: čtverečný metr (m2)
OBJEM Hlavní jednotka: krychlový metr (m3)
HMOTNOST Hlavní jednotka: kilogram (kg)
SÍLA Hlavní jednotka: newton (N)
TLAK Hlavní jednotka: pascal (Pa)
PRÁCE A ENERGIE Hlavní jednotka: joule (J)
VÝKON Hlavní jednotka: watt (W)
ROVINNÝ ÚHEL Hlavní jednotka: radián (rad)
ČAS Hlavní jednotka: sekunda (s)
RYCHLOST Hlavní jednotka: metr za sekundu (m/s)
TEPLOTA Hlavní jednotka: kelvin (K)
ELEKTRICKÝ PROUD Hlavní jednotka: ampér (A)
NAPĚTÍ Hlavní jednotka: volt (V)
ODPOR Hlavní jednotka: ohm (Ω)
MAGNETICKÝ TOK Hlavní jednotka: weber (Wb)
SVÍTIVOST Hlavní jednotka: kandela (cd)
JAS Hlavní jednotka: kandela na m2 (cd/m2)
OSVĚTLENÍ Hlavní jednotka: lux (lx)
NÁSOBKY A DÍLY Hlavní jednotka: základ
MĚNA Hlavní jednotka: koruna (CZK)
DÉLKA Hlavní jednotka: metr (m)
OBSAH Hlavní jednotka: čtverečný metr (m2)
OBJEM Hlavní jednotka: krychlový metr (m3)
HMOTNOST Hlavní jednotka: kilogram (kg)
SÍLA Hlavní jednotka: newton (N)
TLAK Hlavní jednotka: pascal (Pa)
PRÁCE A ENERGIE Hlavní jednotka: joule (J)
VÝKON Hlavní jednotka: watt (W)
ROVINNÝ ÚHEL Hlavní jednotka: radián (rad)
ČAS Hlavní jednotka: sekunda (s)
RYCHLOST Hlavní jednotka: metr za sekundu (m/s)
TEPLOTA Hlavní jednotka: kelvin (K)
ELEKTRICKÝ PROUD Hlavní jednotka: ampér (A)
NAPĚTÍ Hlavní jednotka: volt (V)
ODPOR Hlavní jednotka: ohm (Ω)
MAGNETICKÝ TOK Hlavní jednotka: weber (Wb)
MAGNETICKÁ INDUKCE Hlavní jednotka: tesla (T)
SVÍTIVOST Hlavní jednotka: kandela (cd)
JAS Hlavní jednotka: kandela na m2 (cd/m2)
OSVĚTLENÍ Hlavní jednotka: lux (lx)
NÁSOBKY A DÍLY Hlavní jednotka: základ
DATOVÁ KAPACITA Hlavní jednotka: bit (b)
MĚNA Hlavní jednotka: koruna (CZK)