Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky gigabyte za sekundu

gigabyte za sekundu

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 gigabyte za sekundu = 8,000 × 10+9 bit za sekundu

Všechny převody jednotky gigabyte za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 gigabyte za sekundu = 8,000 × 10+9 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 gigabyte za sekundu = 1 000 000 000 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 gigabyte za sekundu = 7 812 500 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 gigabyte za sekundu = 976 563 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 gigabyte za sekundu = 8 000 000 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 gigabyte za sekundu = 1 000 000 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 gigabyte za sekundu = 7 629 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 gigabyte za sekundu = 953,674 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 gigabyte za sekundu = 8 000 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 gigabyte za sekundu = 1 000 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 gigabyte za sekundu = 7,451 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 gigabyte za sekundu = 0,931 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 gigabyte za sekundu = 8 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 gigabyte za sekundu = 1 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 gigabyte za sekundu = 0,007 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 gigabyte za sekundu = 9,095 × 10-4 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 gigabyte za sekundu = 0,008 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 gigabyte za sekundu = 0,001 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 gigabyte za sekundu = 7,105 × 10-6 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 gigabyte za sekundu = 8,882 × 10-7 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 gigabyte za sekundu = 6,939 × 10-9 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 gigabyte za sekundu = 8,674 × 10-10 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 gigabyte za sekundu = 6,776 × 10-12 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 gigabyte za sekundu = 8,470 × 10-13 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 gigabyte za sekundu = 6,617 × 10-15 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 gigabyte za sekundu = 8,272 × 10-16 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.