Převody jednotek
Počet jednotek celkem: 786.

 Jednotky.cz

Detail jednotky kilobit za sekundu

kilobit za sekundu

Kilobit za sekundu je jednotkou označující rychlost přenosu dat a násobnou jednotkou bitu za sekundu. Při rychlosti jednoho kilobitu za sekundu je každou vteřinu přenesen právě jeden kilobit dat. Dalšími násobnými jednotkami bitu za sekundu je megabit za sekundu a gigabit za sekundu.

Zadejte údaje pro převod

Hodnota: Jednotka:

Převod do základní jednotky

1 kilobit za sekundu = 1 000 bit za sekundu

Všechny převody jednotky kilobit za sekundu

Jednotka Zkratka Hodnota převodu
bit za sekundu b/s 1 kilobit za sekundu = 1 000 bit za sekundu
byte za sekundu B/s 1 kilobit za sekundu = 125 byte za sekundu
kibibit za sekundu Kib/s 1 kilobit za sekundu = 0,977 kibibit za sekundu
kibibyte za sekundu KiB/s 1 kilobit za sekundu = 0,122 kibibyte za sekundu
kilobit za sekundu kb/s 1 kilobit za sekundu = 1 kilobit za sekundu
kilobyte za sekundu kB/s 1 kilobit za sekundu = 0,125 kilobyte za sekundu
mebibit za sekundu Mib/s 1 kilobit za sekundu = 9,537 × 10-4 mebibit za sekundu
mebibyte za sekundu MiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,192 × 10-4 mebibyte za sekundu
megabit za sekundu Mb/s 1 kilobit za sekundu = 0,001 megabit za sekundu
megabyte za sekundu MB/s 1 kilobit za sekundu = 1,250 × 10-4 megabyte za sekundu
gibibit za sekundu Gib/s 1 kilobit za sekundu = 9,313 × 10-7 gibibit za sekundu
gibibyte za sekundu GiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,164 × 10-7 gibibyte za sekundu
gigabit za sekundu Gb/s 1 kilobit za sekundu = 1,000 × 10-6 gigabit za sekundu
gigabyte za sekundu GB/s 1 kilobit za sekundu = 1,250 × 10-7 gigabyte za sekundu
tebibit za sekundu Tib/s 1 kilobit za sekundu = 9,095 × 10-10 tebibit za sekundu
tebibyte za sekundu TiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,137 × 10-10 tebibyte za sekundu
terabit za sekundu Tb/s 1 kilobit za sekundu = 1,000 × 10-9 terabit za sekundu
terabyte za sekundu TB/s 1 kilobit za sekundu = 1,250 × 10-10 terabyte za sekundu
pebibit za sekundu Pib/s 1 kilobit za sekundu = 8,882 × 10-13 pebibit za sekundu
pebibyte za sekundu PiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,110 × 10-13 pebibyte za sekundu
exbibit za sekundu Eib/s 1 kilobit za sekundu = 8,674 × 10-16 exbibit za sekundu
exbibyte za sekundu EiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,084 × 10-16 exbibyte za sekundu
zebibit za sekundu Zib/s 1 kilobit za sekundu = 8,470 × 10-19 zebibit za sekundu
zebibyte za sekundu ZiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,059 × 10-19 zebibyte za sekundu
yobibit za sekundu Yib/s 1 kilobit za sekundu = 8,272 × 10-22 yobibit za sekundu
yobibyte za sekundu YiB/s 1 kilobit za sekundu = 1,034 × 10-22 yobibyte za sekundu

Cookies

© 2002 - 2019

Provozovatel neručí za škody vzniklé případnými chybami v převodech jednotek na těchto stránkách.